Rodo – polityka ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej w tekście wymienianego jako „RODO”.

Zgodnie z art. 13 RODO chcielibyśmy Państwa poinformować, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EDWANEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Rossosz 2, 21-010 Łęczna,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@edwanex.eu, bądź telefonicznie pod numerem +48 817521587
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu skontaktowania się z Państwem, marketingu bezpośredniego oraz analizy ruchu na stronie internetowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Informacje te są składowane między innymi w plikach cookies.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 Ustawienia ciasteczek oraz skryptów