Wdrożenie modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności Huty Szkła Gospodarczego Edwanex

Huta Szkła Gospodarczego EDWANEX realizuje projekt pt. Wdrożenie modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności Huty Szkła Gospodarczego Edwanex.

Celem projektu jest wprowadzenie na nowe rynki produkowanych Hutę wyrobów ze szkła.

 

– wartość projektu ogółem 793 800,00 PLN

– wkład Funduszy Europejskich 499 920,00 PLN

– wkład własny 293 880, PLN